Kapillärprovtagning

Kapillärprovtagning är ett kritiskt moment och bör därför utföras av erfaren personal då felkällorna är många. Observera att vissa analyser inte kan utföras på kapillärprov. Vid frågor ring Laboratoriemedicin 063-15 41 30 internt 241 30.

För utbildning i kapillärprovtagning kontakta vår laboratorieinstruktör klinisk kemi Anna-Lena.Henriksson@regionjh.se 063-15 37 45 internt 237 45.

Kapillärprover tas i särskilda mikrorör, med eller utan tillsats av olika antikoagulantia. Rörföljd enligt bilden ovan. Fyll röret max till översta strecket.

 • Mikrorör med Citrat - Blå kork
  Röret måste fyllas helt, upp till markeringen.
Skriv tabellbeskrivning här

Mikrorör med Citrat

Blodvolym

PK, APTt, Fib, d-Dim, AT

1300 µL

 • Mikrorör med EDTA - Lila kork
  Edta-rören blandas noga så att blodet inte koagulerar.
  Koagulerade prover analyseras ej, undataget analys av CRP.
Skriv tabellbeskrivning här

Mikrorör med EDTA

Blodvolym

Blodstatus

300 μL

Blodst + CRP

300 μL

Blodst + B-Celler

500 μL

Blodst + Neutrofila

300 μL

Blodst + Retikulocyter

300 μL

Blodst + Neu eller Diff +Ret 

300 μL

PK kap

250 μL

Bilirubin

250 μL

 • Mikrorör innehållande gel - Gul kork
  Blodmängden som behövs varierar med patientens EVF.
  Ett halvfyllt gelrör motsvarar 250 μL. Ett fyllt gelrör motsvarar 500 μL.
Skriv tabellbeskrivning här

Mikrorör med gel

Blodvolym

S-CRP

250 μL

S-Bilirubin

250 μL

S-CRP + Bilirubin

250 μL

S-Calcium

250 μL

S-Na/K*

250 μL

S-Na/K/Alb

250 μL

S-Kreatinin

250 μL

S-Elektrolyter + urea

500 μL

S-Urea

250 μL

S-Fosfat

250 μL

S-B12/Folat

500 μL

S-ALAT

250 μL

S-TSH + T4

500 μL

S-TSH + T4 + fT3

500 μL

S-Läkemedel
T.ex. Gentamicin

300 µL

S-Virus

500 µL*2

*Na/K ingår även i SyraBas-plus.
I COSMIC beställs Syrabasstatus.

 • Mikrorör utan tillsats - Röd kork
  Används i mindre utsträckning, till externa laboratorier samt vissa läkemedelsanalyser.

SyraBas-plus (Syrabas, laktat, Na/K, Glukos) tas i kapillär avsedd för Syra-bas, en metallbit placeras i kapillären som fylls helt och proppas igen i båda ändar, blanda med hjälp av en magnet.

För allmän information se:
Blodprov, kapillär provtagning Vårdhandboken Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.