Provtagning på barn

Vid provtagning på barn bör man i första hand använda sig av venprovtagnings-teknik. Om barnet är > 3 månader kan man innan provtagningen lägga på EMLA-kräm på punktionsstället. EMLA-krämen har en smärtlindrande effekt och efter en timme har man uppnått 70% effekt. Full effekt uppnås efter två timmar, därefter avtar den. Mörkhyade barn har ett tätare pigment i huden, vilket gör att EMLA-krämen måste sitta på i två timmar. EMLA-krämen finns som plåster. Innan provtagningen torkas EMLA-krämen noggrant bort. Krämen drar ihop venerna så för att känna kärlet kan man behöva värma området där provet ska tas. Om man inte kan utföra provtagningen venöst görs den kapillärt.


REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se