Rutinprover till andra laboratorier

Rutinprover till andra laboratorier än Laboratoriemedicin Östersund ska skickas direkt till respektive lab. Om det står på remissen att proverna ska analyseras i Östersund måste beställningen föras över till ”Laboratorieremiss bassortiment” för Region Jämtland Härjedalen. Detta är för att det ska bli rätt provtagningsrör för resp. analys. Orginalremissen ska alltid bifogas.