Alla nyheter från HMC

Välj år / månad i listan till höger.

 • 2020-02-17
  Provera tablett 5 mg åter tillgänglig-uppdatering 200217
  Läs mer
 • 2020-02-17
  Aciclovir infusion restnoterad- uppdatering 200217
  Läs mer
 • 2020-02-17
  Diprosalic restnoterad -uppdatering 200217
  Läs mer
 • 2020-02-17
  Cardizem Retard 90 och 180 mg restnoterade -
  uppdatering 200217

  Läs mer
 • 2020-02-17
  Emerade injektionspennor restnoterade -
  uppdatering 200302

  Läs mer
 • 2020-02-17
  Dalacin mixtur restnoterad -uppdatering 200217
  Läs mer
 • 2020-02-17
  Dolcontin restnoterat -uppdatering 200427
  Läs mer

Nyhetsmeny

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214