Nu receptbeläggs tabletter och kapslar med diklofenak

Från och med första juni är kapslar och tabletter med diklofenak receptbelagda. Läkemedelsverket har fattat beslutet med utgångspunkt i en studie från 2018 som visar på samband mellan diklofenak och risk för hjärtkärlbiverkningar även vid låga doser och kort behandlingstid. Diklofenak som används på huden är tills vidare receptfria. Dock rekommenderas inte kutana diklofenak-produkter i Region Jämtland Härjedalen. Studier från flera svenska avloppsreningsverk har visat låg reningsgrad för diklofenak, det vill säga merparten av substansen kommer ut i våra vattendrag. I Sverige återfinns diklofenak i ytvatten i halter som rapporterats ha effekter på fisk. I Indien och Pakistan är flera gamarter utrotningshotade på grund av veterinär användning av diklofenak då döda kor av kulturella skäl lämnas åt gamarna. På senare år har man även sett påverkan på örnar i dessa trakter. Liknande påverkan på gamar och örnar misstänks även i Afrika och viss oro finns även i Europa till exempel i Spanien där slaktavfall i vissa trakter lämnas tillgängligt för vilda djur.

I Hälso- och sjukvårdsnämndens verksamhetsplan finns målet att minska läkemedelspåverkan på miljön genom att minska förskrivningen av diklofenak. Diklofenak rekommenderas endast vid gallkolik i Z-läkemedel, vid alla andra indikationer är diklofenak borttaget. Istället rekommenderas ibuprofen och naproxen.

Nu receptbeläggs tabletter och kapslar med diklofenak Länk till annan webbplats.