Ny version av Pascal 25 maj

Den 25 maj uppdateras Pascal för att uppfylla ehälsomyndihetens krav för anslutning till Nationella Läkemedelslistan (NLL).


Detta innebär vissa förändringar, det blir bland annat obligatoriskt att ange behandlingsorsak, behandlingsändamål samt administreringssätt. Under en övergångsperiod kommer detta krävas enbart vid ordinationsändringar eller nyförskrivning.

Det kommer att finnas fler val för att strukturerat kunna ange dosering, särskilt vid förskrivning av helförpackning. Det går också att förskriva i olika doseringssteg. För dosdispenserade läkemedel kvarstår dock en maxgräns för dosering på 28 dagar fram tills övergångsperiodens slut.

Receptlistan i Pascal för icke dospatienter kommer bli tydligare. För dessa patienter krävs fortfarande att man anger samtycke.

Mer information om förändringar i Pascal finns på Ineras informationssida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Full information finns i uppdaterad handbok för Pascal (pdf) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.