Aciclovir infusion restnoterad- uppdatering 200217

Aciclovir Pfizer koncentrat till infusionsvätska, lösning 25 mg/ml, 5x10 ml respektive 5x20 ml, beräknas komma i början av augusti.

Generell licens för sjukhuset finns beviljad för Aciclovir Ratiopharm 250 och 500 mg.

Uppdatering 191217- Aciclovir konc. till infusion 25 mg/ml 5x20 ml finns nu tillgänglig. 5x10 ml är fortsatt restnoterad och beräknas åter i april 2020.

Brist på Aciclovir infusion – uppdatering 191211

Restnoteringen för Aciclovir koncentrat till infusion 25 mg/ml 5x10 och 5x20 ml är tyvärr förlängd och leverans beräknas nu i början av januari.

Brist på Aciclovir infusion - uppdatering 191106
Aciclovir koncentrat till infusion 25 mg/ml 5x10 ml och 5x20 beräknas komma i slutet av november

På grund av produktionsproblem finns inte upphandlad Aciclovir koncentrat till infusion 25 mg/ml att tillgå.

5x10 ml beräknas komma i början av november och 5x20 ml i januari 2020. Geavir är också restnoterad. Aciclovir kan finnas kvar i läkemedelsförråden men kommer framöver att ersättas med licensläkemedel av sjukhusapoteket. Generell licens för hela sjukhuset finns beviljad för Aciclovir Ratiopharm 250 och 500 mg. Mall finns i Cosmic, sök på icke godkända läkemedel vid ordination.

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214