Aerius munsönderfallande tablett 5 mg restnoterad

Aerius munsönderfallande tablett 5 mg är restnoterad till juni 2022.

För närvarande finns munsönderfallande tablett 2,5 mg tillgänglig men troligen kommer tillgängligheten av den begränsas på sikt. De flesta apotek i länet har lager av 2,5 mg.

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214