Brist på klorhexidinsprit

I hela riket är det nu brist på Klorhexidinsprit. Klorhexidinsprit ska, under bristsituationen, prioriteras till enheter som sysslar med inläggning och hantering av kroppsfrämmande material till exempel CVK, CDK, PICC-line kateter, subkutan venport, artärkateter, peritonealdialyskateter, epiduralkateter och spinalkateter.

Övrig desinficering av hud bör ske med 70% alkohol, detta saknar dock den långtidseffekt som uppnås genom klorhexidintillsatsen. Se Rutin. Under restsituationen kommer all klorhexidinsprit centraliseras till Centraloperation, IVA och Läkemedelsservice. Under kontorstid får de enheter som behöver klorhexidinsprit beställa detta från Läkemedelsservice och på jourtid är det lagret på C-op man får använda sig av.

Vecka 28 är det beräknat att Klorhexidinsprit ska finnas tillgängligt igen.