Cardizem Retard 90 och 180 mg restnoterade -
uppdatering 200217

Ny prognos för leverans av Cardizem Retard 90 och 180 mg är vecka 11.

Restnoteringen av Cardizem Retard 90 och 180 mg är tyvärr förlängd ytterligare en gång och leverans beräknas nu till i slutet av januari.

Uppdatering 191211: Cardizem Retard 120 mg och Cardizem Unotard 240 mg finns tillgängliga. Cardizem Retard 90 och 180 mg är fortsatt restnoterade till i slutet av december. 

Cardizem Retard/Unotard i alla styrkor och förpackningar är restnoterade till i början/mitten av december. Överväg att byta ut denna medicinering mot annan kalciumantagonist.

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214