Cilaxoral, orala droppar, lösning 7,5 mg/ml restnoterat

Cilaxoral, orala droppar, lösning 7,5 mg/ml är restnoterat till mars 2024. Laxoberal, orala droppar, lösning är utbytbart mot Cilaxoral enligt Läkemedelsverket, men saknar subvention.