Dalacin mixtur restnoterad -uppdatering 200217

Ny prognos för Dalacin mixtur är att det ska finnas tillgängligt i slutet av februari.

Ny prognos för Dalacin mixtur är att det ska finnas tillgängligt redan i slutet av januari 2020.

Dalacin mixtur som innehåller klindamycin är restnoterad till april 2020. I dagsläget finns det kvar på ett flertal apotek i länet. När det inte går att få tag på är rekommendationen i första hand att ge klindamycin kapslar. För de som inte kan svälja kapslar rekommenderas mixtur trimetoprim-sulfa.

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214