Dalacin vagitorium restnoterade

Dalacin vagitorer är restnoterade och återkommer i mitten av april. I nuläget (slutet av januari) finns det kvar på nästan alla apotek i länet. 

Detta är en utmärkt anledning att påminna om att förstahandsmedel vid bakteriell vaginos är Donaxyl (vilket inte är restnoterat).

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214