Diprosalic restnoterad -uppdatering 200217

Diprosalic salva är nu restnoterad till i slutet av mars. Slut på apoteken.

Diprosalic salva är restnoterad till i slutet av februari 2020. Det är slut på nästan alla apotek i länet.

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214