Dolcontin restnoterat -uppdatering 200427

Dolcontin finns att förskriva igen Dolcontin i styrkorna 5, 10, 30 och 60 mg finns nu tillgängliga och går att återigen förskriva i vissa förpackningsstorlekar

Dolocintin uppdatering 200217 Restnoteringen för Dolcontin är förlängd och leverans beräknas till slutet av juli 2020. Detta gäller alla styrkor och förpackningar.

Dolcontin uppdatering 191022 Restnoteringen för Dolcontin är förlängd ytterligare en gång och leverans beräknas nu till slutet av februari 2020.

Dolcontin uppdatering 190924
Restnoteringen för Dolcontin är förlängd och leverans beräknas nu till slutet av oktober. Detta gäller alla styrkor och förpackningar.

Dolcontin uppdatering 190910 Dolcontin är fortsatt restnoterad, gäller alla styrkor. Tidigare leveransdatum slutet av september kvarstår.

Uppdaterad info 2019-08-16 Dolcontin är fortsatt restnoterad. Ny preliminär leverans slutet av september.

Dolcontin i styrkorna 5, 10 och 30 mg är restade åtminstone till april 2019.

För Dospatienter har Svensk Dos skickat krypterade listor till alla enheter som har patienter stående på dessa doser för att ansvariga läkare ska kunna byta till annan opioid.

De opioider som är lämpligast att byta till är buprenorfinplåster (Norspan) samt oxikodon depot (OxyContin).

Buprenorfin 10 µg/h ~ 20 mg peroralt morfin/dygn

Vid peroralt intag kan man räkna med att oxikodon är 1,5 - 2 gånger mer potent än morfin beroende på högre upptag i tarmen.

Hos äldre och sköra patienter med organsvikt är det viktigt att gå in med så låga doser som möjligt.


Kristina Seling
Läkemedelsansvarig läkare för Region Jämtland Härjedalen
Ordförande i Läkemedelskommittén

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214