Emerade injektionspennor restnoterade -
uppdatering 200302

Emerade injektionspennor beräknas vara tillgängliga först under andra kvartalet 2020. 13 % av Emeradepennorna har i dagsläget inte fullgod kvalitet och det kan därför behövas större kraft än normalt för att Emerade-pennan ska aktiveras och adrenalin injiceras i låret. Om Emerade adrenalinpenna inte aktiveras vid första försöket ska ett nytt försök göras genom att pressa pennan med större kraft mot injektionsstället. Patienten bör alltid bära med sig två adrenalinpennor. 
Läkemedelsverket rekommenderar istället för Emerade förskrivning av annat adrenalinpreparat, för vuxna är det i nuläget enbart EpiPen som finns att få tag på på apoteken. Vid byte av adrenalinpenna bör patienten alltid informeras om hur pennan ska användas. Barn innebär ett större problem i och med att både Emerade 150 mikrogram och EpiPen Jr är restade. Jext 150 mikrogram är inte restat men finns i fåtal ex på apoteken.
Sjukvården rekommenderas att använda uppdraget adrenalin vid anafyaxi istället för engångspennor.

Uppdatering: 20200220:Emerade injektionspennor är restnoterade i alla styrkor till i slutet av februari. Vid förskrivning kontrollera med aktuellt apotek om det finns något alternativ att tillgå

Uppdatering 20191211: Emerade injektionspenna är slut på apoteken i länet och restsituationen beräknas fortsätta till andra halvan av december.

Emerade injektionspenna 150, 300 och 500 mikrogram är restnoterade och finns endast på enstaka apotek i länet, beräknas vara tillgängligt i början av november. EpiPen finns tillgängligt, kom dock ihåg att patienter behöver ny instruktion kring att använda EpiPen då denna fungerar på ett annat vis än Emerade (om man inte kan vänta till november med att hämta ut på apotek). Dessutom kan det bli risk för förväxling då barnsprutan av EpiPen är grön och styrkan otydligt märkt på pennan medan barnsprutan Emerade är gul och har en tydligare märkning.

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214