Emerade injektionspennor restnoterade

Emerade injektionspennor beräknas vara tillgängliga först under tredje kvartalet 2020. 13 % av Emeradepennorna har i dagsläget inte fullgod kvalitet och det kan därför behövas större kraft än normalt för att Emerade-pennan ska aktiveras och adrenalin injiceras i låret. Om Emerade adrenalinpenna inte aktiveras vid första försöket ska ett nytt försök göras genom att pressa pennan med större kraft mot injektionsstället. Patienten bör alltid bära med sig två adrenalinpennor. 
Läkemedelsverket rekommenderar istället för Emerade förskrivning av annat adrenalinpreparat, för vuxna är det i nuläget enbart EpiPen som finns att få tag på på apoteken. Vid byte av adrenalinpenna bör patienten alltid informeras om hur pennan ska användas. Barn innebär ett större problem i och med att både Emerade 150 mikrogram och EpiPen Jr är restade. Jext 150 mikrogram är inte restat men finns i fåtal ex på apoteken.
Sjukvården rekommenderas att använda uppdraget adrenalin vid anafyaxi istället för engångspennor.