Femasekvens restnoterad

Femasekvens är restnoterad till maj 2020.

Det finns inget jämförbart läkemedel med samma dos eller gestagen. Ett alternativ kan vara Divina Plus som är ett peroralt sekvenspreparat med samma dos östrogen som i Femaskevens (2 mg) men med gestagen MPA istället för NETA. Eftersom lägsta effektiva dos eftersträvas kan man också ge Novofem med östrogen 1 mg och gestagen NETA. Detta förutsatt att man inte tidigare har provat dossänkning med ökade besvär som följd.