Flunitrazepam avregistreras

Flunitrazepam kommer att avregistreras 31 januari 2020.

Om patienten fortsättningsvis behöver behandling med en bensodiazepin så kan till exempel följande substanser övervägas vid byte: oxazepam, nitrazepam (olämpligt till äldre, långverkande), zopiklon eller zolpidem.

När flunitrazepambehandlingen avslutas bör den trappas ut försiktigt med minskning av dosen med 25% varje-varannan vecka för att minska risken för abstinenssyndrom.

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214