Flunitrazepam har avregistrerats

Flunitrazepam har avregistrerats och går inte längre att förskriva.

Om patienten fortsättningsvis behöver behandling med en bensodiazepin så kan till exempel följande substanser övervägas vid byte: oxazepam, zopiklon eller zolpidem.

När flunitrazepambehandlingen avslutas bör den trappas ut försiktigt med minskning av dosen med 25% varje-varannan vecka för att minska risken för abstinenssyndrom.