Furosemid 500 mg restat

Både Furix och Impugan 500 mg är restat. Det beräknas komma tillbaks i slutet av juni 2020. Den enda möjligheten är att förskriva 40 mg tabletter istället.

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214