Kolkicin delvis tillgängligt - Uppdaterad 2019-10-15

Uppdatering 191015

Colrefuz 500 mikrog och kolkicin APL 0,25 mg finns tillgängliga igen. Colchimex är fortsatt restnoterad med förväntad leverans juni 2020. Kolkicin Tiofarma utgår.

Kolkicin uppdatering 19-10-04
Colrefuz 500 mikrog och Kolkicin APL 0,25 mg finns åter tillgängligt.

Kolkicin Tiofarma och Colchimex är restnoterade enligt tidigare info.

Kolkicin uppdatering 19-09-10
Fortsatt restnotering av preparat innehållande kolkicin 500 mikrogram.

  • Colrefuz, förväntad leverans mitten av september
  • Kolkicin Tiofarma, förväntad leverans början av oktober
  • Colchimex, förväntad leverans juni 2020

Tidigare föreslaget alternativ, Kolkicin APL 0,25 mg är också restnoterad. Observera att preparat innehållande kolkicin inte är utbytbara på apotek.

Kolkicin (Colrefuz, Colchimex) 0,5 mg är restnoterat april ut.

Kolkicin APL 0,25 mg finns tillgängligt (men behöver beställas hem av apoteken). Eftersom Kolkicin APL är ett extempore-läkemedel så behöver man söka efter "icke godkända läkemedel" för att hitta produkten och mallen.

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214