Konakion Novum injektion utländsk förpackning

Konakion Novum injektion är restnoterad men Läkemedelsverket har beviljat dispens för utländsk förpackning som levereras av sjukhusapoteket vid beställning.

Konakion Novum med svensk märkning och bipacksedel beräknas återkomma i slutet av september.

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214