Nitrazepam har slutat tillverkas

Nitrazepam 2,5 mg finns inte längre på marknaden och 5 mg finns som längst kvar i ett år till. Dosapoteket har kvar nitrazepam 2,5 mg så att det räcker ytterligare en månad. Byte till en halv fem-milligrammare rekommenderas inte.

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214