Provera tablett 5 mg restnoterad

Provera tablett 5 mg är restnoterad året ut, förväntas åter i början av januari.

Begränsad tillgång på apoteken i länet.

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214