Restnotering av Zopiklon/Imovane - Uppdaterad 2019-09-10

Zopiklon/Imovane uppdatering 190910

Det är fortfarande begränsad tillgång till läkemedel innehållande zopiklon 7,5 mg.

  • Imovane 7,5 mg 30-pack slutet av oktober och 10-pack slutet av november
  • Zopiklon Pilum 7,5 mg 10-pack finns, 30-pack beräknas komma i slutet av oktober

Imovane och Zopiklon Pilum i styrka 5 mg finns att tillgå i 10- och 30-pack.

Uppdatering 2019-05-08 Nu finns Imovane 5 mg i alla förpackningsstorlekar tillgängliga igen men Zopiklon 5 mg är fortsatt restnoterad. Zopiklon/Imovane 7,5 mg är fortfarande restnoterad, förväntad leverans i mitten av juni.

Sedan i januari råder brist av läkemedel innehållande zopiklon i styrkorna 5 och 7,5 mg.
Zopiklon Pilum beräknas komma i mitten av april.

Enligt tidigare rekommendation gäller följande för patienter med recept på zopiklon tablett:

  • Var restriktiv med receptförskrivning
  • Till äldre patienter kan tablett med oxazepam (Sobril, Oxascand) vara ett alternativ
  • Till yngre patienter kan tablett med propiomazin (Propavan) vara ett alternativ

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214