Silvernitratstickor

Silvernitratstickor kan nu beställas via sjukhusapoteket. Licens krävs men för primärvården och öronkliniken finns en generell licens.

Använd artikelnummer 742871 vid beställning i Raindance. Benämningen är Avoca Silver Nitrate Applicator 75%, pris 699 kr för 100 st

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214