Tavegyl injektion har utgått

Tavegyl injektion tillhandahålls inte längre av GSK på den svenska marknaden. Då detta inte har någon plats i anafylaxi-behandling är rekommendationen att den inte ska finnas på akutbrickor i läkemedelsförråden.

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214