Theralen slutar tillverkas

Theralen Orala droppar samt Theralen tabl 5 mg slutar tillverkas. Orala droppar kan bytas ut mot Alimemazin orala droppar på apoteket, däremot finns inte i nuläget några tabletter 5 mg, utan där behöver man antingen byta till orala droppar eller Alimemazin kapsel 20 mg

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214