Tridepos tillhandahålls inte

Kombinationstabletten Tridepos (alendronat + kalcium/vitamin D3) tillhandahålls inte, och kommer troligen avregistreras.

Patienter som har ordinerats Tridepos rekommenderas att sättas över på ingående substanser separat:

  • Tablett alendronat 70 mg, alternativt överväga zoledronsyra infusion.
  • Tablett eller tuggtablett med kombinationen kalcium 500 mg + vitamin D3 800 IE.