Zovirax ögonsalva slutar tillverkas

Zovirax (acicklovir) ögonsalva 3% som används vid epitelial herpesinfektion har slutat att tillverkas och något nytt godkänt alternativ finns ännu inte.

I dialog med MLU på ögon ges tills vidare följande rekommendationer:

Vuxna samt barn >35kg: Valaciklovir tablett 500 mg x 2 i sju dagar
Barn <35 kg: konsultera ögonläkare

Processen med att godkänna en ny salva mot epitelial herpesinfketion pågår på Läkemedelsverket sedan i höstas men det finns ingen uppgift om när det kan förväntas vara klart.

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214