Allergi

ANTIHISTAMINER FÖR SYSTEMISKT BRUK
loratadin  Clarityn

desloratadin  Aerius

ALLERGISK RINIT

levokabastin

Livostin (nässpray)

GLUKOKORTIKOIDER

mometason

Till växande barn är mometason att föredra pga lågt systemiskt upptag.

budesonid  Rhinocort Aqua

ALLERGISK KONJUNKTIVIT

1a hand:
levokabastin  Livostin (ögondrp)

natriumkromoglikat,(finns utan konserveringsmedel)

Lomudal 40 mg/mL (ögondrp)

2a hand:
olopatadin  Opatanol

ANAFYLAXI

adrenalin

Emerade (inj.penna)

betametason Betapred

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214