Allergi

Receptförskrivning endast indicerat för långtidsbehandling längre än tre månader, i övrigt hänvisas till egenvård utan recept.

ANTIHISTAMINER FÖR SYSTEMISKT BRUK
loratadin       Loratadin

desloratadin  Aerius

ALLERGISK RINIT

levokabastin

GLUKOKORTIKOIDER

mometason

Mometason

Till växande barn är mometason att föredra pga lågt systemiskt upptag.

VId samtidig astma överväg tillägg med montelukast:
Montelukast          Singulair

ALLERGISK KONJUNKTIVIT

1a hand:
levokabastin  Livostin

natriumkromoglikat

Lecrolyn Sine 40 mg/mL
Flaska fri från konsververingsmedel.

2a hand:
olopatadin  Opatanol

ANAFYLAXI

adrenalin

Emerade (inj.penna)

betametason      Betapred