Andningsvägar


Skriv tabellbeskrivning här

Förkortning

Betydelse

Svensk betydelse

SABA

Short-Acting Beta-Agonist

Kortverkande beta-2-agonist

ICS

Inhaled CorticoSteroid

Kortikosteroider för inhalation

LABA

Long-Acting Beta-Agonist

Långverkande beta-2-agonist

LAMA

Long-Acting Muscarinic Antagonist

Långverkande antikolinergika

SAMA

Short-Acting Muscarinic Antagonist

Kortverkande antikolinergika

LTRA

LeukoTriene Receptor Antagonist

Leukotrienantagonist

OCS

Oral CorticoSteroid

Kortikosteroider peroralt

ASTMA

Alla sprayer och pulverinhalatorer som rekommenderas skall skakas innan användning (förutom Spiriva Respimat)

BARN
För barn <6 år samt övriga med dålig inhalationsförmåga rekommenderas sprayinhalation med spacer (OptiChamber som förskrivs elektroniskt). Inhalation via spacer ger lika god effekt som inhalation med nebulisator.

Skriv tabellbeskrivning här

< 6 år: Spray + spacer

6 år: Pulverinhalatorer

Steg 1: SABA vid behov

Steg 1 - SABA vid behov

Steg 2 -

ICS vid behov eller som underhållsbehandling

LTRA vid samtidig rinit

Steg 2 -

ICS som underhållsbehandling

+LABA vid ansträngningsastma

 

Behandllingstrappa vuxna:

KORTVERKANDE B2-AGONIST (SABA)

salbutamol

Airomir (spray)

KORTIKOSTEROIDER FÖR INHALATION (ICS)
budesonid  Giona Easyhaler

flutikason

KORTIKOSTEROIDER FÖR INHALATION+LÅNGVERKANDE Β2-AGONIST (ICS+LABA)
budesonid+formoterol          Bufomix Easyhaler

flutikason+salmeterol           Seretide Evohaler (spray)

LEUKOTRIENANTAGONIST (LTRA)
montelukast                          Singulair

LÅNGVERKANDE ANTIKOLINERGIKA (LAMA)
tiotropium                              Spiriva Respimat (spray)

KOL

Syftet vid behandling av KOL är att lindra symtom, förbättra lungfunktion och förebygga exacerbationer. Rökavvänjning är den enskilt viktigaste åtgärden för patienten över tid. Vid val av läkemedelsbehandling vid KOL utgår man från symtomskattning och exacerbationsförekomst.

Se även COPD Assessment Test, CAT.

Behandllingalgoritm KOL:

Använding av spacer:
För personer med dålig inhalationsförmåga rekommenderas spray-inhalation med spacer (OptiChamber som förskrivs elektroniskt). Inhalation via spacer ger lika god effekt som inhalation med nebulisator. Alla sprayer som rekommenderas passar i OptiChamber, även Respimat.

KORTVERKANDE Β2-AGONIST (SABA)
salbutamol  Buventol Easyhaler, Airomir (spray)

LÅNGVERKANDE Β2-AGONIST (LABA)
indakaterol  Onbrez Breezhaler

olodaterol  Striverdi Respimat (spray)

LÅNGVERKANDE ANTIKOLINERGIKA (LAMA)
glykopyrron  Seebri Breezhaler

tiotropium  Spiriva Respimat (spray)

umeklidinium  Incruse Ellipta

LÅNGVERKANDE ANTIKOLINERGA+LÅNGVERKANDE Β2-AGONIST (LAMA+LABA)
glykopyrronium + indakaterol  Ultibro Breezhaler

tiotropium+olodaterol  Spiolto Respimat (spray)

umeklidinium+vilanterol  Anoro Ellipta

PDE4-HÄMMARE
roflumilast  Daxas
Försiktighet vid tidigare svåra depressioner

KORTIKOSTEROIDER FÖR INHALATION+ LÅNGVERKANDE B2-AGONIST (ICS+LABA)

budesonid+formoterol        Bufomix Easyhaler

flutikason+salmeterol         Seretide Evohaler (spray)

KORTIKOSTEROIDER FÖR INHALATION+ LÅNGVERKANDE ANTIKOLINERGA+LÅNGVERKANDE B2-AGONIST (ICS+LAMA+LABA)
flutikason+umeklidinium+vilanterol         Trelegy Ellipta

EXACERBATIONSBEHANDLING

1a hand: Öka patientens SABA-preparat till maxdos alternativt sätt in SABA, SAMA eller SABA och SAMA i maxdos under exacerbationen.

ipratropium - Kortverkande antikolinergika (SAMA). Atrovent (spray)

2a hand: Kortikosteroider peroralt (OCS).
betametason  Betapred

prednisolon  Prednisolon

Förteckning över inhalationsläkemedel och spacer