Beroendetillstånd

ALKOHOLBEROENDE

Förutom avvänjningsbehandling inriktas den farmakologiska terapin mot ångest, kramper och sömnrubbningar i samband med abstinens. Risken för vitaminbrist måste alltid övervägas eftersom tidigt insatt behandling kan förhindra annars irreversibla nervskador.

Behandling av komplicerad abstinens med exempelvis bensodiazepiner bör ske inneliggande.

MOT BEROENDE
Disulfiram, akamprosat och naltrexon kan med fördel kombineras om inte monoterapi ger tillräckligt god effekt.

disulfiram  Antabus
Disulfiram vid behov av helnykterhet, kontrollera leverprover regelbundet. Ger bäst effekt vid kontrollerad utdelning.

Försiktighet/dosjustering vid nedsatt njurfunktion

akamprosat

naltrexon  Naltrexon
Naltrexon är en fördel vid hereditet för alkoholberoende.

B-VITAMINSUBSTITUTION
B-komplex + C-vitamin  Oralovite

vitamin B1, B6, B12  Neurobion (inj.vätska)
tiamin (B1)  Tiacur (inj.vätska)

SYMPTOMATISK BEHANDLING

Riskläkemedel för äldre

hydroxizin

Riskläkemedel för äldre

propiomazin

zopiklon  Imovane
Zopiklon kan med fördel delas dagligen på mottagning i samband med alkometertest.

NIKOTINBEROENDE

Stöd för rökare och snusare att komma ur sitt beroende är en av sjukvårdens viktigaste och mest kostnadseffektiva åtgärder. Enkel rådgivning av sjukvårds-personal har stor betydelse med det motiverande samtalet som grund. En bedömning av motivationsgraden är viktig för att optimera en kort insats. Ofta behövs ett mer omfattande stöd varvid nikotinersättning, vareniklin och bupropion bör utnyttjas som kompletterande behandling när motivationen finns. Läkemedlen ska då användas i tillräcklig dos under tillräckligt lång tid.

bupropion  Zyban

nikotin  Nicorette (Ej Förmån)

vareniklin  Champix