Infektioner

ANTIBIOTIKA

KINOLONER
Ciprofloxacin endast på strikt indikation, t.ex. vid pyelonefriter samt vid komplicerade urinvägsinfektioner.

GRAVIDA OCH ANTIBIOTIKA
För val av antibiotika-preparat och dosering vid graviditet se INFPREG.

AKUT PURULENT MEDIAOTIT

fenoximetylpenicillin.

Barnrekommendation

1,6 g x3
25 mg/kg x3

5 dgr
5 dgr

Penicillinallergi:

erytromycin.

Barnrekommendation

250 mg x4
alt
500 mg x2

10 mg/kg x4
alt
20 mg/kg x2

7 dgr

7 dgr

7 dgr

7 dgr

Recidiv inom 4 veckor:
Vid recidiv eller terapisvikt överväg kontakt med öronläkare för diagnostik och ev paracentes. Antibiotikaval efter odlingsbesked.

fenoximetylpenicillin.

Barnrekommendation

1,6 g x3
25 mg/kg x3

10 dgr
10 dgr

Försiktighet/dosjustering vid nedsatt njurfunktion

amoxicillin.

Barnrekommendation

20 mg x3

10 dgr

Terapisvikt på penicillin V:

Försiktighet/dosjustering vid nedsatt njurfunktion

amoxicillin.

Barnrekommendation

500 mg x3
20 mg/kg x3

10 dgr
10 dgr

AKUT SINUIT

Vid förkylningssymtom i mindre än tio dagar även med purulent snuva och lätt/måttlig smärta i maxillarområdena, är det ringa nytta av antibiotika och symtomlindrande behandling är då tillräcklig. De flesta bakteriella sinuiter läker spontant.

fenoximetylpenicillin.

Barnrekommendation

1,6 g x3
25 mg/kg x3

7-10 dgr
7-10 dgr

Penicillinallergi:

doxycyklin.

Dag 1: 200 mg x1
Därefter: 100 mg x1

7 dgr

Terapisvikt på penicillin V:

Försiktighet/dosjustering vid nedsatt njurfunktion

amoxicillin.

500 mg x3

7-10 dgr

PNEUMONI MED BAKTERIELL ETIOLOGI

1a hand:

fenoximetylpenicillin.

Barnrekommendation

1 g x3
12,5 mg/kg x3

10 dgr
10 dgr

2a hand:

Försiktighet/dosjustering vid nedsatt njurfunktion

amoxicillin.

Barnrekommendation

500 mg x3
15 mg/kg x3

7 dgr
5 dgr

doxycyklin.

Barnrekommendation

Dag 1: 200 mg x1
Därefter: 100 mg x1

Dag 1: 4 mg/kg x1
Därefter: 2 mg/kgx1

7 dgr


7 dgr

erytromycin.

Barnrekommendation

500 mg x2

10 mg/kg x4
alt
20 mg/kg x2

7 dgr

7 dgr

7 dgr

STREPTOKOCKTONSILLIT

Algoritm för diagnostik och behandling av faryngotonsillit:

Algoritm för diagnostik och behandling av faryngotonsillit:

fenoximetylpenicillin.

Barnrekommendation

1 g x3
12,5 mg/kg x3

10 dgr
10 dgr

Odla före behandling och följ upp patienten efter behandlingen. Klamydiaprovtagning bör erbjudas alla utifrån anamnes.

Penicillinallergi:

klindamycin.

Barnrekommendation

300 mg x3
5 mg/kg x3

10 dgr
10 dgr

Recidivinfektioner:

cefadroxil.

Barnrekommendation

500 mg x2
15 mg/kg x2

10 dgr
10 dgr

klindamycin.

Barnrekommendation

300 mg x3
5 mg/kg x3

10 dgr
10 dgr

NEDRE URINVÄGSINFEKTIONER HOS KVINNOR

Odla före behandling och följ upp patienten efter behandlingen. Klamydiaprovtagning bör erbjudas alla utifrån anamnes.

1a hand:

Försiktighet/dosjustering vid nedsatt njurfunktion

nitrofurantoin.

pivmecillinam.

50 mg x3

200 mg x3

5 dgr

5 dgr

2a hand:

Försiktighet/dosjustering vid nedsatt njurfunktion

trimetoprim.

160 mg x2

3 dgr

E. coli-resistensen mot trimetoprim är 15–20%. Trimetoprim bör endast användas efter odling med visad känslighet.

ÖVRE URINVÄGSINFEKTIONER HOS KVINNOR
Försiktighet/dosjustering vid nedsatt njurfunktion

ciprofloxacin

500 mg x2

7 dgr

Försiktighet/dosjustering vid nedsatt njurfunktion

trimetoprim

160 mg x2

10 dgr

trimetoprim +

Försiktighet/dosjustering vid nedsatt njurfunktion

 sulfametoxazol.

800 mg+
160 mg x2

10 dgr

E. coli-resistensen mot trimetoprim är 15–20% varför Bactrim eller trimetoprim endast bör användas efter odling med visad känslighet.

Gravida:

Försiktighet/dosjustering vid nedsatt njurfunktion

 ceftibuten.

Licensläkemedel

Isocef

400 mg x2

10 dgr

Isocef är ett licenspreparat. Förskrivs ej på recept utan lämnas ut direkt till patient.

NEDRE URINVÄGSINFEKTIONER HOS MÄN: FEBERFRIA UTAN KOMPLICERANDE FAKTORER

Odla före behandling och följ upp patienten efter behandlingen. Klamydiaprovtagning bör erbjudas alla utifrån anamnes.

1a hand:

Försiktighet/dosjustering vid nedsatt njurfunktion

nitrofurantoin.

pivmecillinam.

50 mg x3

200 mg x3

7 dgr

7 dgr

2a hand:

Försiktighet/dosjustering vid nedsatt njurfunktion

trimetoprim.

160 mg x2

14 dgr

E. coli-resistensen mot trimetoprim är 15–20%. Trimetoprim bör endast användas efter odling med visad känslighet.

ÖVRE URINVÄGSINFEKTIONER HOS MÄN
Försiktighet/dosjustering vid nedsatt njurfunktion

ciprofloxacin

500 mg x2

14 dgr

Försiktighet/dosjustering vid nedsatt njurfunktion

trimetoprim.

160 mg x2

14

Försiktighet/dosjustering vid nedsatt njurfunktion

trimetoprim +
sulfametoxazol.

800 mg +
160 mg x2

14 dgr

E. coli-resistensen mot trimetoprim är 15–20% varför Bactrim eller trimetoprim endast bör användas efter odling med visad känslighet.

URINVÄGSINFEKTIONER HOS BARN

Ta alltid odling (kastat prov) före eventuell behandling. Barn <2 år: Ta alltid kontakt med barnläkare. Se även Zamsyn - UVI hos barn och ungdomar

NEDRE UVI

Försiktighet/dosjustering vid nedsatt njurfunktion

nitrofurantoin.

pivmecillinam.

1,5 mg/kg x2

200 mg x3

5 dgr

5 dgr

ÖVRE UVI

Försiktighet/dosjustering vid nedsatt njurfunktion

ceftibuten.

Licensläkemedel

Isocef

9 mg/kg x1

10 dgr

Isocef är ett licenspreparat. Förskrivs ej på recept utan lämnas ut direkt till patient.

GENITALA INFEKTIONER

HERPES SIMPLEX

valaciklovir.

500 mg x2

5 dgr

KLAMYDIA
Klamydia ska smittskyddsanmälas!

doxycyklin.

Dag 1: 200 mg x1
Därefter: 100 mg x1

9 dgr

OBS! Uteslut Mycoplasma genitalium.

CANDIDA ALBICANS

ekonazol.

Pevaryl (vag, kräm)

Försiktighet/dosjustering vid nedsatt njurfunktion

flukonazol.

150 mg x1

1 dag

Per oral behandling vid recidiverande och säkerställd diagnos.

BAKTERIELL VAGINOS

1a hand:

dekvalinium.

10 mg tn

6 dgr

2a hand:

metronidazol.

klindamycin.

1 dos tn

1 vag tn

5 dgr

3 dgr

KONDYLOM

podofyllotoxin.

Wartec (kräm, lösn)

x2

3 dgr

Doseras x2 i tre dagar i flera kurer. Uppehåll i 4 dagar mellan kurer.

HUD- OCH MJUKDELSINFEKTIONER

ERYSIPELAS

fenoximetylpencillin.

1 g x3

10 dgr

Penicillinallergi:

klindamycin.

300 mg x3

10 dgr

CELLULIT / ABSCESS

flukloxacillin.

Herracillin

1 g x3

7-10 dgr

Penicillinallergi:

klindamycin.

150-300 mg x3

7-10 dgr

ERYTHEMA MIGRANS - HUDBORRELIA

Se även Läkemedelverkets rekommendationer.

fenoximetylpencillin.

Barnrekommendation

1 g x3

25 mg/kg x3

10 dgr

10 dgr

Penicillinallergi alt vid multipla erythem eller feber:

doxycyklin.

Barnrekommendation

200 mg x1

4 mg/kg x1

10 dgr

14 dgr

Försiktighet/dosjustering vid nedsatt njurfunktion

azitromycin

Azitromax
barn <8 år

Barnrekommendation

Dag 1: 10 mg/kg x1
Därefter: 5 mg/kg x1

5 dgr

INFEKTERADE HUND-, KATT- ELLER MÄNNISKOBETT

Odla först! Ange typ av bett på remissen. Klindamycin, erytromycin, perorala cefalosporiner och flukloxacillin (isoxazolylpenicilliner) är inte verksamma mot Pasteurella multocida, huvudpatogen vid katt- och hundbett.

HUND- OCH MÄNNISKOBETT

 amoxicillin +

Försiktighet/dosjustering vid nedsatt njurfunktion

 klavulansyra. Spektramox

Barnrekommendation

500 mg x3

20 mg/kg x3

10 dgr

10 dgr

KATTBETT

 fenoximetylpencillin.

Barnrekommendation

1 g x3

25 mg/kg x3

10 dgr

10 dgr

Vid sen debut (<2dygn):

 amoxicillin +

Försiktighet/dosjustering vid nedsatt njurfunktion

 klavulansyra. Spektramox

Barnrekommendation

500 mg x3

20 mg/kg x3

10 dgr

10 dgr

Pencillinallergi:

doxycyklin.

Doxyferm
barn >8 år

Dag1: 200 mg x1
Därefter: 100 mg x1

7 dgr

 trimetoprim +

Försiktighet/dosjustering vid nedsatt njurfunktion

 sulfametoxazol. Bactrim, Eusaprim

Barnrekommendation

0,4 ml/kg x2

10 dgr

HERPES ZOSTER

Alla över 50 år som söker högst 72 timmar efter blåsdebut bör behandlas.

Försiktighet/dosjustering vid nedsatt njurfunktion

 valaciclovir.

1 g x3

7 dgr

CLOSTRIDIUM DIFFICILE-ENTERIT

Vid pågående antibiotikabehandling sätt om möjligt ut behandlingen. Vid lindriga symtom kan man avvakta med läkemedelsbehandling. Asymtomatiska bärare behandlas ej. Se även Infektioner i mag-tarmkanalen Clostridium difficile-infektion.

 metronidazol. Flagyl

Barnrekommendation

400 mg x3

7,5 mg/kg x3

10 dgr

10 dgr

Vid allvarlig infektion, recidiv eller terapisvikt – ta kontakt med infektionsläkare.

SPRINGMASK

mebendazol.

Vermox 100 mg x1
Upprepas efter 2 v

ENDOKARDITPROFYLAX

Om endokarditprofylax övervägs rådgör med infektionsläkare.
Se även Läkemedelverkets rekommendationer.