Läkemedelskommitténs expertgrupper

ANDNINGSVÄGAR OCH ALLERGI

Solveig Röisgård, Barn- och ungdomsmedicin

Malgorzata Sokolowska, Medicin

Hanna Persson, Järpens HC

Maria Huss, Läkemedelsenheten

ÖRON-NÄSA-HALS

Alexandra Schindele, Öron

Agnes Bierbaumer, Krokoms HC

Ulrica Jonsson, LLäkemedelsenheten

MAGE-TARM

Emma Wedin, Läkemedelsenheten

ENDOKRINOLOGI

Tim Beterams, Krokoms HC

Erik Hedman, Medicin

Emma Wedin, Läkemedelsenheten

GYNEKOLOGI

Eva Borg Kuhlefelt, Frösö HC

Anna Meschaks, Föräldra- och barnhälsan

Anna de Flon, Kvinna

Anette Bornhov, Zätagränds HC

Karin Lindgren, Läkemedelsenheten

UROLOGI

Anders Winsö, Myrvikens HC

Karin Lindgren, Läkemedelsenheten

HJÄRTA-KÄRL

Fredrik Bernsten, Medicin

Anders Ulvenstam, Medicin

Simon Carlquist, Myrvikens HC

Jan Håkansson, Krokom HC

Bo Friberg, Medicin

Maria Huss, Läkemedelsenheten

BLODSJUKDOMAR

Kristina Halldorf, Brunflo HC

Anders Asklund, Medicin

Emma Wedin, Läkemedelsenheten

HUD & VENEREOLOGI

Nadia Kykina, Hud

Linda Jervidal, Torvalla HC

Maria Huss, Läkemedelsenheten

INFEKTIONER

Federico Nasta, Barn- och ungdomsmedicin

Annika Ersson, Infektion

Johan Hansson, Infektion

Maria Huss, Ordförande Strama

NEUROLOGI

Anna-Karin Roos, Neurologimottagningen

Ulrica Jonsson, Läkemedelsenheten

PSYKIATRI

Sofia Djusberg, Brunflo HC

Lisa Vesterberg, Psykiatri

Kerstin Lindström, Läkemedelsenheten

BEROENDETILLSTÅND

Marta Slowinska, Psykiatri

Maria Huss, Läkemedelsenheten

SMÄRTA

Gunnar Green, Anestesi

Ulrica Rumert, Smärtenheten

Fredirk Eurenius, Krokoms HC

Karin Lindgren,Läkemedelsenheten

RÖRELSEAPPARATEN

Magdana Simona, Odensala HC

Kristina Wiberg, Reumatologi

Karin Lindgren,Läkemedelsenheten

ÖGON

Anna Barkander, Ögon

Johan Svärd, Lugnviks HC

Ulrica Jonsson, Läkemedelsenheten

ANTIDOTER

Elizabeth Warding, Akutmottagningen

Bo Friberg, Medicin

Ulrica Jonsson, Läkemedelsenheten

GERIATRIK

Eva-Pia Darsbo, Mobila närvårdsteamet och Odensala HC

PEDIATRIK

Federico Nasta, Barn- och ungdomsmedicin