Läkemedelskommitténs expertgrupper

ANDNINGSVÄGAR OCH ALLERGI

Catrin Holgén, Barn- och ungdomsmedicin

Malgorzata Sokolowska, Medicin

Cornelia Orhagen Brusmark, Myrvikens HC

Maria Huss, Läkemedelsteamet

ÖRON-NÄSA-HALS

Alexandra Schindele, Öron

Ulrica Jonsson, Läkemedelsteamett

MAGE-TARM

Christina Tronde, Kirurgi

Iwona Firek-Matejek, Medicin

Kristina Seling, Läkemedelsteamet

Emma Wedin, Läkemedelsteamet

ENDOKRINOLOGI

Kristina Halldorf, Lugnvik HC

Håkan Fureman, Medicin

Emma Wedin, Läkemedelsteamet

GYNEKOLOGI

Cecilia Högberg, Brunflo HC

Anna Meschaks, Föräldra- och barnhälsan

Anna de Flon, Kvinna

Anette Bornhov, Zätagränds HC

Karin Lindgren, Läkemedelsteamet

UROLOGI

Karin Lindgren, Läkemedelsteamet

HJÄRTA-KÄRL

Jan Håkansson, Krokom HC

Thomas Mooe, Medicin

Bo Friberg, Medicin

Maria Huss, Läkemedelsteamet

BLODSJUKDOMAR

Emma Wedin, Läkemedelsteamet

HUD & VENEREOLOGI

Erik Dahlberg, Hud

Nadia Kykina, Hud

Linda Jervidal, Torvalla HC

Maria Huss, Läkemedelsteamet

INFEKTIONER

Federico Nasta, Barn- och ungdomsmedicin

Lars Erik Olofsson, Infektion

Maria Huss, Läkemedelsteamet

NEUROLOGI

Lisa Bergström, Neurologi

Ulrica Jonsson, Läkemedelsteamet

PSYKOLOGI

Robert Öhman, Psykiatri

Håkan Lindholm, Psykiatri

Karin Lindgren, Läkemedelsteamet

BEROENDETILLSTÅND

Maria Huss, Läkemedelsteamet

SMÄRTA & RÖRELSEAPPARATEN

Gunnar Green, Anestesi

Håkan Garli, Frösö HC

Kristina Wiberg, Reumatologi

Karin Lindgren, Läkemedelsteamet

ÖGON

Ulrica Jonsson, Läkemedelsteamet

ANTIDOTER

Elizabeth Warding, Akutmottagningen

Bo Friberg, Medicin

Ulrica Jonsson, Läkemedelsteamet

GERIATRIK

Eva-Pia Darsbo, Mobila närvårdsteamet och Torvalla HC

PEDIATRIK

Federico Nasta, Barn- och ungdomsmedicin

VÄTSKOR

Ulrika Östberg, Anestesi

Annelie de Sinegube, Läkemedelsteamet

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214