Mage-tarm

REFLUXESOFAGIT

Syrahämmande läkemedel bör användas på rätt indikation. Vid långtids-behandling bör man titrera ut lägsta möjliga dos för att undvika biverkningar och reboundeffekt vid utsättningsförsök.

omeprazol. Omeprazol

esomeprazol. Esomeprazol

OBS: 10 mg esomeprazol motsvarar 20 mg omeprazol. 
DYSPEPSI

Vid funktionell dyspepsi bör läkemedelsbehandling undvikas.

ULCUS

Eradikeringsbehandling av Helicobacter Pylori bör inte insättas utan gastroskopiverifierat ulcus.

esomeprazol + amoxicillin + klartromycin. Nexium HP

SKYDD MOT ULCUS VID BEHANDLING MED COX-HÄMMARE

Risken för ulcus vid behandling med COX-hämmare är dosberoende. Endast ett fåtal patienter har nytta av ulcusprofylax med protonpumpshämmare. Vid förekomst av riskfaktorer, till exempel tidigare ulcus, hög ålder eller behandling med COX-hämmare, ASA eller kortikosteroider, rekommenderas ulcusprofylax med protonpumpshämmare.

GALLKOLIK

diklofenak. Voltaren (supp)

kodein + morfin + skopolamin + noskapin + papaverin. Spasmofen (supp)

ketobemidon + dimetylaminodifenyl. Ketogan (Ej förmån, supp)

IBS - IRRITATIV TARMSJUKDOM

sterkuliagummi. Inolaxol

FÖRSTOPPNING

BULKMEDEL
sterkuliagummi. Inolaxol

OSMOTISKT AKTIVA LAXERMEDEL

laktulos.

magrogol + elektrolyter. Movicol

FUNKTIONELL DIAREÉ

loperamid. Imodium

HEMORROJDER

lidokain + hyrokortison. Xyloproct (Ej förmån, supp)

ANALFISSURER

lidokain + hyrokortison. Xyloproct (Ej förmån, supp)

glyceryltrinitrat. Rectogestic

diltiazem.

PROKTIT

meslazin. Asacol (supp)

ILLAMÅENDE

metoklopramid. Primperan

Metoklopramid endast för korttidsbehandling med maximal dosering 10 mg 3 gånger dagligen i upp till 5 dygn.

RÖRELSESJUKA
meklozin. Postafen

MUNHÅLANS SJUKDOMAR