Rörelseapparaten

REUMATISKA SJUKDOMAR OCH ARTROS

paracetamol. Alvedon

COX-HÄMMARE
Risken för ulcus vid behandling med COX-hämmare är dosberoende. Vid förekomst av riskfaktorer, till exempel tidigare ulcus, hög ålder eller samtidig behandling med COX-hämmare, ASA, kortikosteroider, rekommenderas ulcusprofylax med protonpumpshämmare.

1a hand:

Försiktighet/dosjustering vid nedsatt njurfunktion

naproxen.

Försiktighet/dosjustering vid nedsatt njurfunktion

ibuprofen.

Ipren, Ibumetin (Ej förmån, gel)

Ibuprofen kan motverka den antitrombotiska effekten av Trombyl.

KORTIKOSTEROIDER
prednisolon. Prednisolon

metylprednisolon. Depo-Medrol (inj)

triamcinolon. Lederspan (intraartikulär inj)

GIKT – AKUT ATTACK
Försiktighet/dosjustering vid nedsatt njurfunktion

naproxen.

prednisolon. Prednisolon

metylprednisolon. Depo-Medrol (inj)

Försiktighet/dosjustering vid nedsatt njurfunktion

kolkicin.

Extempore-läkemedel

Colrefuz 500 μg

Kolkicin APL 0,25 mg

Vid kolkicin-behandling rekommenderas kontroll av blodstatus, ALAT, krea samt urat en gång/månad första tre månaderna. Därefter var tredje månad. Ett år efter insättning görs kontrollerna var sjätte månad.

GIKT – URINSYRASÄNKANDE

Se även Läkemedelsverkets rekommendationer.

Sätt ut diuretika om möjligt. Råd om kost (undvik rött kött, alkohol och inälvsmat) som kan minska risken för gikt bör ges till alla patienter.

Behandlingsmål för gikt:
Permanent symtomfrihet och urat <360 μmol/L (<300 μmol/L vid tofi och/eller uratsten).

1a hand:
allopurinol. Zyloric

Kombinera inte allopurinol med azatioprin!

2a hand:
febuxostat. Adenuric
Vid febuxostat-behandling rekommenderas kontroll av blodstatus, ALAT, krea samt urat en gång/månad första tre månaderna. Därefter var tredje månad. Ett år efter insättning görs kontrollerna var sjätte månad.