Urologi

ÖVERAKTIV BLÅSA

tolterodin. Tolterodin Depot

Försiktighet vid användning hos äldre med tanke på betydande antikolinerga effekter.

mirabegron. Betmiga

Kontraindicerat hos patienter med BT >180/110. Blodtrycket ska mätas innan behandling insätts och övervakas regelbundet.

BENIGN PROSTATAHYPERPLASI

Alfuzosin ges till natten; utsätts efter en månad om ej någon effekt. Insätts även vid akut urinretention i samband med att patient får KAD/tappas. Utsätts efter någon månad om patient ej kunnat sluta tappas eller ej blivit av med KAD.

finasterid. Finasterid

Vid stor prostata och mycket besvär kan alfuzosin kombineras med finasterid under en månad. Därefter enbart finasterid tills utvärdering av symptom efter ca 6 månader.

EREKTIL DYSFUNKTION

Börja med tadalafil eller sildenafil 5–6 gånger, om ej tillräcklig effekt övergå till Bondil 500 mikrogram 5–6 gånger (vid smärtsam erektion ges smärtstillande 1 timme innan införande). Vid otillräcklig effekt kan tadalafil eller sildenafil kombineras med Bondil. I sista hand förskrivs Caverject Dual samt remiss till uroterapeut för instruktion i intrakavernös injektion.

OBS: kontraindikationer för tadalafil och sildenafil – främst samtidig användning av nitrater och nyligen genomgången hjärtinfarkt eller stroke!

1a hand: tadalafil. Tadalafil (Ej förmån) eller

sildenafil. Sildenafil (Ej förmån)

2a hand: alprostadil. Bondil

3e hand: alprostadil. Caverject Dual

NOCTURI & NATTLIG POLYURI

desmopressin.

Minirin (frystork. tabl)

Undvik intag av vätska 8 timmar efter intag. Därmed rekommenderas frystorkad tablett.

URETÄRSTEN

Alfuzosin ges till natten utöver smärtbehandling för effektivare avgång.