Migration och hälsa

Kompetensteam för Migrationshälsa har som uppdrag att vara ett kunskaps- och kompetensteam i Region J/H i frågor som rör migranter.

Teamet ska via hälso-främjande och sjukdomsförebyggande insatser skapa bättre förutsättningar för en mer jämlik hälsa för regionens befolkning med fokus på migranter, samt vara en kontakt gentemot kommuner, civilsamhälle och övrig sjukvård i utvecklingsinsatser/ projekt.

Kompetensteam för migrationshälsa ansvarar för att motta information/anmälan om hälsosamtal och hälsoundersökning från övrig vård, migrationsverket, kommuner, privatpersoner och civilsamhället gällande personer som ska erbjudas hälsoundersökning.