Hälsoguider

Lokala/ integrationsfrämjande insatser som är viktiga för hälsan, mer info på respektive kommunlänk.

Det är viktigt att alla har samma rätt till information om hälsa för en jämlik hälsa!

Region Jämtland Härjedalen driver därför arbetet med Hälsoguider som via kunskap och dialog vägleder, inspirerar och stöttar människor till att må bra. Hälsoguiderna genomför kostnadsfria träffar och föreläsningar på deltagarnas modersmål.

En Hälsoguide ger inte egna hälsoråd och är inte legitimerad sjukvårdspersonal. Från år 2021 är Hälsoguidsarbetet en del av Antistigmaprojektet som finansieras av Folkhälsomyndigheten och drivs av Folkhälsoenheten/ Kompetensteam för migrationshälsa Region Jämtland Härjedalen

Patientmaterial: Boka en hälsoguide Pdf, 558.7 kB.

Hälsoguiderna utgår utifrån en manual med olika teman som ni kan ta del av här:

Bakgrundsfakta
Från hösten 2017 till och med 2019 utvecklades Hälsoguidesiden av Rädda Barnen tillsammans med Region Jämtland Härjedalen. Regionen medverkade genom sitt Kompetensteam för migrationshälsa. Kompetensteamets roll var att ta fram ett kvalitetssäkrat utbildningsmaterial, genomföra utbildningar av Hälsoguidern samt att stötta Hälsoguider utifrån behov och kontinuerligt utveckla verksamheten i nära samverkan med Rädda Barnen. Rädda Barnen var projektägare och ansvarade för genomförandet av projektets olika delar, samt utbildningsinsatser med teman som Tryggare tillsammans och Föräldraskap. Verksamheten med Hälsoguider finansierades 2017–2018 av Länsstyrelsen i Jämtlands län och 2018–2019 av Folkhälsomyndigheten.

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se