Hälsoscanning

Region Jämtland Härjedalen erbjuder, efter beslut i Regionfullmäktige (RS/2001/2017) förutom det lagstadgade erbjudandet om hälsoundersökning till asylsökande, nyanlända och tillståndslösa, alla övriga direktinflyttade från annat land att fylla i en hälsoscanning. Denna blankett kan lämnas ut av kommuner, civilsamhälle eller övrig sjukvård.

Syftet med hälsoscanningen är att upptäcka ohälsa och erbjuda nödvändig vård och smittskydd.

Om vederbörande svarat ja på någon av frågorna i hälsoscanningen rekommenderas personen att ta kontakt med närmaste hälsocentral för att boka en tid för ett kostnadsfritt hälsosamtal och eventuell provtagning. Sjukvården gör då bedömning om behov finns av fortsatt utredning/ provtagning utifrån smittskyddsperspektiv.