Att ställa diagnos

För att en patient ska kunna få rätt vård och behandling ställs ofta en diagnos. Diagnosen fungerar då som utgångspunkt för fortsatta åtgärder. Diagnoser kan klassificeras med hjälp av diagnoskoder som bland annat används för att ta fram statistik och göra analyser.