Statistik = KPP

En metod för att fördela ut kostnader per vårdkontakt och patient

KPP-modellen och vad KPP kan användas till, KPP-grunder

KPP-modellen och vad KPP kan användas till, KPP-grunder. Klicka för större bild.

”Patientrelaterad redovisning” Samla alla resurser som patienten erhåller i samband med en vårdkontakt

Bygger på gemensamt framtagna principer (SKL, landstingen & Socialstyrelsen)

Patientfokuserad – patienten är kostnadsbäraren

Innehåller även annan information om vården och patienten

Grundläggande utgångspunkter vid framtagande av KPP:

  • Produktionsperspektivet
  • Självkostnadsprincipen
  • Inga fria nyttigheter
  • Patientfokus
  • Kvalificerade vårdkontakter
  • Väsentlighetsprincipen