Förekomst av papegojsjuka i länet

Senaste månaden har tre fall av papegojsjuka (kallas även psittacos eller ornithos) diagnosticerats hos länsbor. Samtliga bedöms smittade i länet. Två av fallen har haft kontakt med vilda fåglar (såsom fågelbordshantering och direktkontakt med fågel). I ett av fallen finns ingen känd smittkälla. Samtliga har haft lunginflammation. Sjukdomen orsakas av bakterien Chlamydia psittaci. Papegojsjuka diagnosticeras lättast via PCR-prov för Chlamydia psittaci på sputum som skickas till mikrobiologiska laboratoriet i Uppsala. Vanliga odlingar kan inte påvisa Chlamydia psittaci. Det är viktigt att vården är medveten om den ökade förekomsten av papegojsjuka så att rätt diagnostik utförs och rätt behandling ges. Vanligt penicillin har ingen effekt mot papegojsjuka. Försiktighet bör iakttas vid hantering av fågelbord och vid direktkontakt med vilda och tama fåglar. Se också information från Folkhälsomyndigheten

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/smittsamma-sjukdomar/psittakos/

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/utbrottsarkiv/psittakos-vintern-2018-2019/

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214