Hur länge bör jag stanna hemma?

Vi får många frågor om hur länge vuxna och barn ska stanna hemma om de insjuknat i konstaterad eller misstänkt covid-19.

Folkhälsomyndigheten har uppdaterat sin information utifrån olika förutsättningar: om test har tagits eller inte, om du haft covid-19 tidigare eller vaccinerats. Informationen finns även i tabellform längre ned på sidan.

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/hur-lange-bor-jag-stanna-hemma/