Information om nya coronaviruset SARS-CoV-2 (covid-19)

Information till kommunal vård och omsorg

Länk till sida för kommuner

Detta gäller inom all Hälso- och sjukvård samt tandvård efter 29/9
Folkhälsomyndigheten rekommenderar fortsatt följsamhet till gällande covid-19 rutiner. Detta gäller även för vård och omsorg inom kommunal verksamhet.
Det vill säga ingen förändring sker i nuläget inom vården.

Smittspårning – information till chefer inom Region Jämtland Härjedalen

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se