Nya riktlinjer för vaccinerade vid smittspårning av covid-19

Folkhälsomyndigheten har 2021-06-16 uppdaterat sin vägledning för smittspårning av covid-19 avseende undantag för kontakter som är vaccinerade. Tidigare gällde särskilda rutiner för de som var vaccinerade med första dosen för minst tre veckor sedan. Från och med nu gäller de särskilda rutinerna endast för de som är fullvaccinerade och då det gått minst två veckor efter andra dosen. Smittskyddsläkarföreningen har uppdaterat Smittskyddsbladen. Personer vilka det senaste halvåret har haft covid-19 som bekräftats med PCR- eller antigentest undantas fortsatt i smittspårningen. Särskilda regler gäller för personer inom sjukvård och äldreomsorg.

Vaccinerade kontakter utan symtom

De som bor tillsammans med en person med covid-19 behöver inte stanna hemma sju dagar om de är fullvaccinerade och det gått minst två veckor sedan andra dosen, dvs de får inga förhållningsregler. För personal inom sjukvård och äldreomsorg gäller särskilda rutiner, se lathundar

Vaccinerade kontakter med symtom

Alla med symtom ska stanna hemma, provta sig och isolera sig i väntan på provsvar. Detta gäller även vaccinerade, oavsett hur lång tid som gått efter vaccination.