Säsongens influensaepidemi når snart sin kulmen!

Senaste veckan har antalet influensafall i länet ökat. Även andelen samtal om feber hos barn till 1177 har ökat senaste två veckorna. Influensa A dominerar. Vi vill påminna om vikten att överväga tidig antiviral behandling för patienter med misstänkt influensa som är svårt sjuka eller tillhör en riskgrupp för svår influensasjukdom, oavsett vaccinationsstatus.

Antal laboratorieverifierade fall till och med v.13 2020

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214