Säsongsmässig ökning av kikhosta. Så gör du för att skydda spädbarn mot allvarlig sjukdom

Folkhälsomyndigheten rapporterar att det är en tydlig säsongsökning av kikhosta i augusti. För att förebygga sjukdom hos de minsta är det viktigt att spädbarn vaccineras i tid och får behandling.

https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2019/augusti/okning-av-kikhosta-i-augusti/

För läget i länet lyssna gärna P4 Jämtlands inslag 26 augusti. 2 tim och 44 min in i detta program:
https://sverigesradio.se/sida/avsnitt/1338695?programid=3336

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214